English  |  BBS  |  Mail  |   中心历  |   会场预定

 

302会议室预订情况会议室管理规定


预订会议室请提前与姜萍萍老师联系,联系电话:62759595


日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年2月26

星期一

 

 

 来老师组会

2018年2月27

星期二

 

 

2018年2月28

星期三

 

 

毛有东老师组会

2018年3月1

星期四

 

 

 

2018年3月2

星期五

 

学术沙龙

 

2018年3月3

星期六

 

 

 

2018年3月4

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年3月5

星期一

 

 

 来老师组会

2018年3月6

星期二

 

 

 

2018年3月7

星期三

 

  

 毛有东老师组会

2018年3月8

星期四

 

 

2018年3月9

星期五

 

学术沙龙及宋老师组会

 

2018年3月10

星期六

 

 

2018年3月11

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年3月12

星期一

 

来老师组会 

2018年3月13

星期二

 

 

 

2018年3月14

星期三

 

 

毛有东老师组会

2018年3月15

星期四

 

 

 

2018年3月16

星期五

 

学术沙龙

 

2018年3月17

星期六

 

 

 

2018年3月18

星期日

 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年3月19

星期一

 

 

来老师组会 

2018年3月20

星期二

 

 

 

2018年3月21

星期三

 

  

毛有东老师组会 

2018年3月22

星期四

 

 

2018年3月23

星期五

 

学术沙龙

 

2018年3月24

星期六

 

 

 

2018年3月25

星期日

头脑风暴吴姝芳组讨论 

 

 

日期

 

上午(8:00-12:00)

下午(12:00-17:00)

晚上(17:00-21:00)

2018年3月26

星期一

 

 

 来老师组会

2018年3月27

星期二

 

 

2018年3月28

星期三

 

 

毛有东老师组会

2018年3月29

星期四

 

 

2018年3月30

星期五

 

学术沙龙